KontaktKontakt

Poweria s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Košické Olšany 196
044 42, Rozhanovce

Kontaktujte nás

E-mail
poweria@poweria.sk

Telefón
+421 55 6450 712

 

Fakturačné údaje

IČO: 36 605 905
DIČ: 2022168973
IČ DPH: SK2022168973
Číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2777 0921

Opýtajte sa